/ Huy động vốn

Huy động vốn

Share Button

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Ngãi được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan