/ Thủ tục hoạt động cho vay

Thủ tục hoạt động cho vay

Share Button

thu tuc cho vay

         

Căn cứ Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 138/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 20/7/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ sơ hoạt động cho vay bao gồm: 

  • Hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư (bên vay vốn);
  • Hồ sơ pháp lý dự án;
  • Hồ sơ tài chính của chủ đầu tư (bên vay vốn);
  • Hồ sơ bảo đảm tiền vay;
  • Hồ sơ giải ngân.

– Biên bản giao nhận hồ sơ.

– Giấy đề nghị vay vốn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng Nguồn vốn – Tín dụng (SĐT: 0255.3 720 660).

Tin liên quan