/ Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Share Button

CƠ CẤU TỔ CHỨC – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI
so-do-co-cau-2

 

 • Hội đồng quản lý Quỹ
  – Ông Phạm Trường Thọ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
  – Ông Nguyễn Huyền Vũ – Giám đốc Quỹ – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
  – Ông Nguyễn Đăng Lộc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư – Ủy viên.
  – Ông Võ Văn Rân – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Uỷ viên.

  – Ông Hồ Bân – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Uỷ viên.

 • Ban Giám đốc Quỹ
  – Ông Nguyễn Huyền Vũ – Giám đốc Quỹ.
  Điện thoại: 0255.3 720 668. Điện thoại di động: 0903 503 879
 • Ban kiểm soát Quỹ
 • Các phòng nghiệp vụ
  – Văn phòng. (Điện thoại: 0255.3 720 667).
  – Phòng Tài chính – Kế toán. (Điện thoại: 0255.3 720 669).
  – Phòng Kế hoạch – Đầu tư. (Điện thoại: 0255. 3 720 768).
  – Phòng Nguồn vốn – Tín dụng. (Điện thoại:0255.3 720 660).
 • Chi tiết: Quyết định 52/QĐ-HĐQL về cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành và chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi, ngày 05/08/2015. (Xem chi tiết)