/ Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Share Button

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ – QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng nhiệm vụ sau:
      – Tiếp nhận vốn ngân sách tỉnh, vốn tài trợ, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật của địa phương.
     – Đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển do UBND tỉnh ban hành và trực tiếp quản lý dự án theo quy định của pháp luật và quản lý đầu tư, xây dựng.
      – Cho vay đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp.
      – Góp vốn thành lập các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định Luật doanh nghiệp để thực hiện đầu tư trực tiếp.

     – Nhận ủy thác và ủy thác.

     – Ngoài ra Quỹ còn thực hiện một số chức năng nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất.