/ Lĩnh vực hoạt động / Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Quy phat trien dat - quy dau tu phat trien tinh quang ngai

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất như sau: Chức năng          Ứng vốn cho các Tổ chức phát triển đất và các tổ chức ...

Đọc thêm »