/ Lĩnh vực hoạt động / Hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay

HOẠT ĐỘNG CHO VAY

cho vay

Đối tượng cho vay          Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế xã ...

Đọc thêm »