/ Lĩnh vực hoạt động / Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

gop von thanh lap doanh nghiep

Hình thức góp vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động ...

Đọc thêm »