/ Author Archives: admin

Author Archives: admin

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHO VAY CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

9

Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thiện, mở rộng mạng lưới điện trong địa bàn tỉnh.    

Đọc thêm »

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐỒNG MUỐI TÂN DIÊM

ban ve pho hoa_hinhanh

Ngày 11/07/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra công văn số 3684/UBND-KTTH thống nhất chủ trương việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện đầu tư Khu dân ...

Đọc thêm »

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN TƯ NGHĨA

tram-bom

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đã ứng vốn cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi thực hiện xây dựng hệ thống cấp nước Thị trấn Sông Vệ và hai xã Nghĩa ...

Đọc thêm »

KHU DÂN CƯ YÊN PHÚ

KDC Yen Phu 1

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đã ứng vốn cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Yên Phú thuộc phường Nghĩa Lộ, thành phố ...

Đọc thêm »

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Quy phat trien dat - quy dau tu phat trien tinh quang ngai

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất như sau: Chức năng          Ứng vốn cho các Tổ chức phát triển đất và các tổ chức ...

Đọc thêm »

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC

uy thac va nhan uy thac

Nhận ủy thác Quỹ được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng ...

Đọc thêm »

GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

gop von thanh lap doanh nghiep

Hình thức góp vốn Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động ...

Đọc thêm »

HOẠT ĐỘNG CHO VAY

cho vay

Đối tượng cho vay          Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế xã ...

Đọc thêm »

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Qũy đầu tư phát triển Quảng Ngãi

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển do UBND tỉnh ban ...

Đọc thêm »

HUY ĐỘNG VỐN

huy dong von

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Ngãi được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Tin liên quan Huy động vốn

Đọc thêm »