ban-ve-pho-hoa_hinhanh-620×330

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐỒNG MUỐI TÂN DIÊM

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra công văn số 3684/UBND-KTTH
thống nhất chủ trương việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện đầu tư

tram-bom-620×330

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HUYỆN TƯ NGHĨA

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đã ứng vốn cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước và
xây dựng Quảng Ngãi thực hiện xây dựng hệ thống cấp nước huyện tư nghĩa.

khu-dan-cu-yen-phu620-330

KHU DÂN CƯ YÊN PHÚ

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đã ứng vốn cho Trung tâm Phát triển
quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Yên Phú...

vaytieudungcanhan620-330

THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG CHO VAY

Căn cứ Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP

Quy-phat-trien-dat-620-330t

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng
nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất như sau:...

uy-thac-va-nhan-uy-thac-620-330

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC

Quỹ được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư
và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình,..

THỦ TỤC HOẠT ĐỘNG CHO VAY
thu-tuc-hoat-dong-cho-vay

Căn cứ vào Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương…
Share Button
QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
Quy phat trien dat - quy dau tu phat trien tinh quang ngai

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất như sau…
Share Button
uy-thac-va-nhan-uy-thac-620-330Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ủy thác và nhận ủy thác…
Share Button
gop von thanh lap doanh nghiepQuỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp…
Share Button
cho vayQuỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, ưu tiên phát triển của tỉnh…
Share Button
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
dau-tu-truc-tiepQuỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển…
Share Button
HUY ĐỘNG VỐN
huy-dong-vonQuỹ đầu tư phát triển Quảng Ngãi được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật…
Share Button