/ Văn bản liên quan / Văn bản do UBND tỉnh ban hành

Văn bản do UBND tỉnh ban hành

Share Button
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu File
1439/QĐ-UBND 24/08/2015 Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi Xem chi tiết 
243/QĐ-UBND 05/08/2015 Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi Xem chi tiết