/ Hướng dẩn thủ tục / Hoạt động cho vay / QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHO VAY CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHO VAY CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi để hoàn thiện, mở rộng mạng lưới điện trong địa bàn tỉnh.

2

4


6

9

 

 

About admin

Để lại lời nhắn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>