/ Liên Hệ

Liên Hệ

Share Button

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 176 Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: (Ông) Nguyễn Huyền Vũ

Điện thoại: (0255) 3 720 668

Điện thoại di động: 0903 503 879
Điện thoại liên hệ các phòng:

– Văn phòng                               :(0255) 3 720 667

Phòng Tài chính – Kế Toán    :(0255)3 720 669

Phòng Kế hoạch – Đầu tư      :(0255) 3 720 768

Phòng Nguồn vốn – Tín dụng :(0255) 3 720 660

Fax: (0255) 3 720667

Mail: qdtpt.qn@gmail.com

Website: http://www.qngdif.com.vn

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp