/ Đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp

Share Button

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển do UBND tỉnh ban hành. Bao gồm:

      – Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng môi trường.

      – Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ.

      – Các dự án khuyến khích đầu tư nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

      – Xã hội hóa hạ tầng xã hội.

      – Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, dự án trọng điểm khác tại địa phương.

Tin liên quan