/ Lĩnh vực hoạt động / Ủy thác và nhận ủy thác

Ủy thác và nhận ủy thác

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC

uy thac va nhan uy thac

Nhận ủy thác Quỹ được nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, cho vay đầu tư và thu hồi nợ, cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng ...

Đọc thêm »